Služby hotelu

Franz Kafka v Hotelu Savoy

Franz Kafka, významná postava literatury 20. století, je znám pro svá díla plná symboliky a surrealismu, která pronikavě zkoumají lidskou existenci a byrokracii. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří román "Zámek". V roce 1922 Kafka bydlel v hotelu Savoy ve Špindlerově Mlýně během psaní tohoto románu, což mu poskytlo ideální prostředí pro hluboké zamyšlení nad rozpolceností, osaměním a distancí od společnosti té doby.

Hotel Savoy, s jeho historickým kouzlem, nabídl Kafkovi pocit bezpečí a komfortu, nezbytné pro tvůrčí proces. Odstup od každodenního života v Praze mu navíc umožnil získat nový úhel pohledu na izolaci a byrokracii, klíčové motivy "Zámku". Tento pobyt tak pro Kafku představoval nejen dobu odpočinku, ale i intenzivní tvůrčí období, ve kterém se mohl plně soustředit a ponořit do své práce.